อยฉลากสินค้ากับความน่าเชื่อถือของเครื่องสำอางค์มะหาดอัพเดท 2554 | Skin Peak

อยฉลากสินค้ากับความน่าเชื่อถือของเครื่องสำอางค์มะหาดอัพเดท 2554

  1. admin
  2. 14/07/2012 00:46

อย. ฉลากสินค้า กับความน่าเชื่อถือของเครื่องสำอางค์มะหาดอัพเดท 2554

ปัจจุบัน เครื่องสำอางทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นครีมมะหาด โลชั่นมะหาด หัวเชื้อมะหาด เซรั่มมะหาด จัดว่าเป็นเครื่องสำอางควบคุม ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีเลขที่ อย. และเลขที่อย. ก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเครื่องสำอางนั้นปลอดภัยและน่าเชื่อถือหรือไม่แต่ประการใด

สิ่งที่บ่งบอกความน่าเชื่อถือของเครื่องสำอางมะหาด?

เราสามารถดูได้จาก ข้อมูลที่บ่งบอกไว้บนฉลากเครื่องสำอาง  ซึ่งฉลากของเครื่องสำอางค์มะหาด ต้องใช้ข้อความภาษาไทย ที่มองเห็นและอ่านได้ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องระบุข้อความจำเป็นตามประกาศของคณะกรรมการเครื่องสำอาง

โดยเมื่อปี 2554  ทางอย. ได้มีการลงประกาศเรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  และจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ 180 วัน

… และได้ยกเลิกประกาศเรื่อง ฉลากเครื่องสำอาง ฉบับลงวันที่  2  กันยายน  พ.ศ.  2551

ประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ จะมีความแตกต่างกันอย่างไร สามารถดูได้ตามตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประกาศปี 51 และ 54

       จากตาราง จะเห็นได้ว่าประกาศใหม่ มีข้อกำหนดเพิ่มเติมหลักจากประกาศเดิมอยู่เพียงข้อเดียว นั่นก็คือ

เพิ่มเลขที่ใบรับแจ้ง ลงบนฉลากเครื่องสำอางค์

 

สำหรับฉลากที่มีพื้นที่น้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร ก็ต้องเพิ่ม เดือนปีที่ผลิต และเลขที่ใบรับแจ้งลงในฉลากอีกด้วย ซึ่งแต่เดิมกำหนดแค่ให้มี ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า และเลขที่แสดงครั้งที่ผลิต ลงในฉลาก

       จากรูปข้างบน เป็นตัวอย่างของฉลากเครื่องสำอางที่จะต้องมี  จะเห็นได้ว่า ต่อไปนี้ ฉลากเครื่องสำอางจะต้องระบุเลขที่ใบรับแจ้ง ซึ่งเลขที่ใบรับแจ้งนี้จะได้ก็ต่อเมื่อเครื่องสำอางนั้น มีการจดแจ้งทะเบียนสูตรเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ดังนั้น เครื่องสำอางที่ระบุเลขที่ใบรับแจ้ง 
แสดงว่า เครื่องสำอางนั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากอย.ว่ามีส่วนผสมที่ปลอดภัยแล้วค่ะ!

 

แต่อย่าลืมว่า การดูแค่เลขที่ใบรับแจ้งอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ เพราะอาจมีคนบางกลุ่มที่อาศัยช่องว่างของกฎหมายปลอมแปลงเลขที่ใบรับแจ้งขึ้นมาได้  ดังนั้น เราจึงควรเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีฉลากรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน และมีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ ย่อมดีและปลอดภัยที่สุดค่ะ

 

ข้อมูลอ้างอิง

- ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง ลงวันที่ 2 กันยายน 2551

- ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

- ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง 12 ตุลาคม 2551

-  www.brecosmeticlab.com/newslet/54/04_apr/03_fda.html

 

หน้านี้ติดอันดับคำว่า:

  อย เครื่องสําอาง, ตรวจสอบ อย เครื่องสําอาง, ฉลากเครื่องสําอาง, อ ย เครื่องสําอาง, ฉลากสินค้า, เช็คเลข อย เครื่องสําอาง, อย เครื่อง สํา อา ง, ฉลากเครื่องสำอาง, ฉลากเครื่องสำอางค์, ฉลากมะหาด,

Comments are closed.